Find Freedom Through Forgiveness From God!

Ohoang7.Hexat.Com

HOMECHATFROM
01:58:02 14/11/29
Home » Hinh xxx
Tip:
Thanh-Hoang-By

Hồng Hà sóng nước mênh mang
Bồng Bềnh bè nửa thu sang trăng tà
Nước non non nước Bảo Hà
Đức Ông Hoàng Bảy đậm đà thề xưa
Tay tiên chén rược cuộc cờ
Ngắm Hoàng cúc nở suy tư tình đời


KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 28/11 (Thứ Sáu) ĐB: 36219 1: 73288 2: 84024 - 83588 3: 18992 - 84438 - 38347 - 75239 - 46160 - 35794 4: 4846 - 3867 - 0324 - 0647 5: 4209 - 5262 - 8099 - 7779 - 5464 - 6055 6: 505 - 549 - 813 7: 67 - 85 - 14 - 37

Ads:

Powered by XtGem.Com
Copyright:  ©Ohoang7.Hexat.Com
Powered by: XTGEM.COM