Disneyland 1972 Love the old s

Ohoang7.Hexat.Com

Trò ChuyệnDiễn Đàn
02:22:43 17/04/27
Tip:
Thanh-Hoang-By

Hồng Hà sóng nước mênh mang
Bồng Bềnh bè nửa thu sang trăng tà
Nước non non nước Bảo Hà
Đức Ông Hoàng Bảy đậm đà thề xưa
Tay tiên chén rược cuộc cờ
Ngắm Hoàng cúc nở suy tư tình đời


KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 26/04 (Thứ Tư) ĐB: 71071 1: 15944 2: 65027 - 20026 3: 72319 - 97382 - 65363 - 71786 - 62057 - 41358 4: 9568 - 8637 - 1321 - 4273 5: 5518 - 9009 - 4121 - 9715 - 8848 - 1319 6: 690 - 798 - 519 7: 08 - 32 - 69 - 90

logo
Tao tai khoan:

-Lap tai khoan gmail
-lap tai khoan hotmail
-lap nick chat yahoo!
-lap tai khoan ovimail
_____o0o_____
[Trang chu]

  
 Likes: 10
 Dislikes: 1
 Total Votes: 11
Copyright:  ©Ohoang7.Hexat.Com
Powered by: XTGEM.COM