Duck hunt

Ohoang7.Hexat.Com

Trò ChuyệnDiễn Đàn
22:21:06 16/12/09
Tip:
Thanh-Hoang-By

Hồng Hà sóng nước mênh mang
Bồng Bềnh bè nửa thu sang trăng tà
Nước non non nước Bảo Hà
Đức Ông Hoàng Bảy đậm đà thề xưa
Tay tiên chén rược cuộc cờ
Ngắm Hoàng cúc nở suy tư tình đời


KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 09/12 (Thứ Sáu) ĐB: 06735 1: 88702 2: 10525 - 35637 3: 02576 - 89642 - 73586 - 53989 - 02526 - 54055 4: 7246 - 7024 - 4390 - 3118 5: 1598 - 5955 - 0716 - 9582 - 1832 - 4220 6: 646 - 618 - 505 7: 01 - 12 - 66 - 07

logo
Tao tai khoan:

-Lap tai khoan gmail
-lap tai khoan hotmail
-lap nick chat yahoo!
-lap tai khoan ovimail
_____o0o_____
[Trang chu]

  
 Likes: 10
 Dislikes: 1
 Total Votes: 11
Copyright:  ©Ohoang7.Hexat.Com
Powered by: XTGEM.COM