Ohoang7.Hexat.Com

HOMECHATFROM
13:38:47 14/11/28
Home » register
Tip:
Thanh-Hoang-By

Hồng Hà sóng nước mênh mang
Bồng Bềnh bè nửa thu sang trăng tà
Nước non non nước Bảo Hà
Đức Ông Hoàng Bảy đậm đà thề xưa
Tay tiên chén rược cuộc cờ
Ngắm Hoàng cúc nở suy tư tình đời


KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 27/11 (Thứ Năm) ĐB: 36439 1: 19859 2: 15418 - 62195 3: 38662 - 88335 - 94603 - 81092 - 24973 - 32527 4: 3322 - 8032 - 4432 - 4062 5: 7317 - 2825 - 0547 - 5058 - 7799 - 5583 6: 142 - 052 - 555 7: 62 - 43 - 76 - 97

logo
Copyright:  ©Ohoang7.Hexat.Com
Powered by: XTGEM.COM

XtGem Forum catalog